תחזור

בפדרציה הרוסית נחקק צו חדש המטיל סנקציות תגמול

בפדרציה הרוסית חוקק צו לעניין החלת סנקציות תגמול נגד מדינות וארגונים לא ידידותיים.

על פי הצו, נאסר על רשויות המדינה, ארגונים ופרטים הנמצאים תחת סמכות השיפוט של הפדרציה הרוסית לבצע עסקאות ולמלא התחייבויות כלפי ישויות משפטיות זרות וכלפי פרטים שעליהם הוטלו סנקציות תגמול רוסיות (כולל התחייבויות על פי חוזים קיימים). בין היתר, חל איסור על ביצוע עסקאות פיננסיות שהנהנים מהן הם פרטים או ישורות תחת סנקציות. בנוסף, חל איסור לייצא חומרי גלם ומוצרים מרוסיה לטובת אנשים מהרשימה הסנקציונית.

רשימת האנשים שיוטלו עליהם סנקציות תגמול רוסיות תאושר על ידי ממשלת רוסיה בתוך 10 ימים. במהלך אותה תקופה יוכרזו על ידי הבנק המרכזי קריטריונים נוספים לעסקאות אסורות עקב סנקציות התגמול.

הצו נכנס לתוקף ב-03 במאי 2022 ואת נוסחו המלא בשפה הרוסית ניתן למצוא כאן