תחזור

הפלישה הרוסית לאוקראינה – מידע ללקוחות ENR

פלישתה של הפדרציה הרוסית לאוקראינה ב-24 בפברואר גררה אירועים רבים בעלי השפעות מכריעות על העסקים הנוגעים לאותן מדינות, אזרחיהן, תושביהן, עסקאות בינלאומיות ואנשים וישויות רבוים ברחבי העולם. ארצות הברית, האיחוד האירופי ומדינות אחרות הטילו סנקציות על רוסיה ועל עסקים, יחידים ועסקאות הקשורים לרוסיה. רוסיה הגיבה על ידי הטלת הגבלות משל עצמה על עסקים, עסקאות, נכסים ותשלומים הנוגעים לאותן מדינות שהטילו סנקציות על רוסיה. המלחמה גרמה להגירה עצומה של אנשים מרוסיה ואוקראינה לאירופה ולישראל. בנוסף, יש תופעה הולכת וגוברת של עסקים המבקשים לבצע רילוקיישן של העובדים שלהם למדינות אחרות.

ב – ENR אנו מחויבים לספק ללקוחות המשרד ליווי משפטי כולל בזמנים סוערים אלה, לרבות בתחומים הבאים:
• מידע וחדשות על הסנקציות המוטלות על רוסיה ועל עסקים ויחידים הקשורים אליה.
• הגבלות רוסיות לעניין תשלומים ועסקאות חוצות גבולות עם תושבים זרים מתחומי שיפוט “לא ידידותיים”.
• עסקים ונכסים של תושבי ואזרחי רוסיה בחו”ל.
• הגירה, אזרחות, עלייה ורילוקיישן, במיוחד בקשר לאנשים שעוזבים את אוקראינה ורוסיה.
• השפעת הסנקציות וההגבלות על עסקים, חשבונות בנק, נכסים ועסקאות, לרבות ארגון מחדש, רילוקיישן לתחומי שיפוט אחרים והקמת ישויות משפטיות וחשבונות בנק חדשים.
• השפעת ההגבלות הרוסיות על תושבים מקומיים וזרים, לרבות עסקים בינלאומיים שמצמצמים או מפסיקים פעילותם ברוסיה.
• השפעת אירועים על עמידה בדרישות הציות של הבנקים ודרישות רגולטוריות אחרות, והגבלות על זרימת הון חוצה גבולות.
• ליווי של ניהול משברים ושינויים מבניים.

חשוב להזכיר, שלא כל האזרחים, התושבים והעסקים הקשורים לרוסיה, נמצאים תחת סנקציות, לא כל עסקאות עם הגופים בפדרציה הרוסית אסורות או מוגבלות, ולא כל הפעילויות הקשורות לתושבים זרים, הוגבלו ברוסיה:

(1) הסנקציות האמריקאיות, האירופאיות, הבריטיות, והשוויצריות וסנקציות אישיות אחרות, הוטלו על קבוצה מוגבלת של אנשים ועסקים ספציפיים, שזוהו בבירור במסמכים הזמינים לציבור; סנקציות אחרות מכוונות למגזרים ספציפיים של עסקים רוסיים או סוגים של עסקאות; סוג הסנקציות הרחב ביותר מתמקד באזורים גיאוגרפיים ספציפיים של השטח האוקראיני שנכבש על ידי רוסיה (כמו חצי האי קרים ואזורים בשליטת בדלנים בחבל Donbass). אפילו לסנקציות הללו קיימים חריגים ורישיונות כלליים המאפשרים קיומים של קשרים עסקיים (כגון אספקת מזון או ציוד רפואי).

(2) ההגבלות הרוסיות מתייחסות לתחומי שיפוט ספציפיים שהטילו סנקציות על רוסיה וסוגים מסוימים של עסקאות (כגון עסקאות נדל״ן ברוסיה או תשלומי חוב ודיבידנדים).

(3) לא כל ההעברות הבנקאיות מרוסיה ואליה אסורות לחלוטין, אולם רובן עוברות בדיקות ציות מעמיקות נוספות.

אנו מקווים לסיום מהיר של פעולות הלחימה הגורמות לאובדן החיים, ונמשיך לתמוך בלקוחותינו בתקופה זו.