תחזור

משרד האוצר של ארה”ב פרסם רשימה של 210 מקורבים לשלטון ברוסיה כחלק מדוח המוגש לקונגרס

כתבה הוספה 30.01.2018

משרד האוצר של ארה”ב הגיש דו”ח אודות אנשים בכורים ואוליגרכים המקורבים לפוטין בהקשר לסנקציות עליהם. החלק הלא מסווג הינו רשימה של 114 פוליטיקאים בכורים ו-96 בעלי הון מרוסיה. חלקו העיקרי אשר משערת את קשריהם של אותם פרטים עם פוטין,  מידע על הון של כל אחד, סיכויים של קיום סנקציות עליהם, לא פורסמה ונותרה מסווגת.

משרד האוצר הבהיר כי פרסום הרשימה אינו מגביל אנשים ממנה ואינה מטילה סנקציות עליהם, אולם  יתכן ומוסדות פיננסיים, למשל בנקים או קרנות, ייקחו בחשבון קיום קשרים בין לקוחם לבין אדם מהרשימה ועלולים לסרב ללקוח לבצע שרות עבורו

ניתן לקרוא את הרשימה כאן