תחזור

נסתיים השלב הראשון של הסכם סחר בין ארה”ב לסין

כתבה הוספה 26.01.2020  

מנהיגי שתי הכלכלות הגדולות בעולם נצרו נשקים והודיעו כי חתמו על השלב הראשון של הסכם סחר.

טרם החתימה על ההסכם הסיר ממשל טראמפ את סין מהרשימה השחורה של המדינות שמבצעות מניפולציה במט”ח- אחת הסוגיות שהביאה לפרוץ מלחמת הסחר. בעוד ההסרה מהרשימה השחורה, הושמה סין ברשימת הבקרה של ארה”ב יחד עם עוד תשעה מדינות וביניהן גרמניה, איטליה, יפן, קוריאה וויטנאם.

ההסכם כולל הוראות חשובות המעניקות לחברות אמריקאיות מעמד מיוחד והגנות מהותיות בפעילותם בסין. בין היתר, נקבעה חובה להתיר לגופים אמריקאיים עיסוק בתחום ניהול קרנות השקעה, מתן שירותי ביטוח וסליקת תשלומים בסין.

בתחום הגנה על הקניין הרוחני נקבע הסדר של העברת נטל ההוכחה על כתפי המפר עם הצגת ראיות לכאורה בדבר ההפרה (לרבות באמצעות ראיות נסיבתיות), וכן הסדרים נוספים בעניין צווים זמניים, הקלה על הצגת ראיות מחו״ל וביטול דרישה להוכחת נזק משמעותי כתנאי לנקיטת אמצעים שונים נגד המפר.

בתחום רגולטורי נקבע איסור על רשויות בסין לדרוש מידע לא הכרחי במסגרת רישוי רגולטורי או פעולות חקירתיות, ושילוב מומחים חיצוניים בעלי אינטרסים עצמאיים במסגרת פעילות כאמור. כן נקבע, שכאשר תקופת בחינת בקשת הפטנט בסין עולה על 4 שנים, תקופת תוקף הפטנט מוארכת בהתאם. עוד נקבעה חובה לפעול נגד מי שרושם סימני מסחר בחוסר תום לב למשל, כדי לחסום מתחרה או להכריח רכישת סימן מסחר במחיר מנופח.

חשובות במיוחד הוראות האוסרות התניית רשות לפעול בשוק הסיני לגופים אמריקאים, בהעברת טכנולוגיות לגופים מקומיים, או שילוב טכנולוגיות מקומיות. הכוונה לרישוי, רכש, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה מסוגים שונים. נקבע, כי כל הסדרי העברת טכנולוגיות צריכים להיות מרצון בלבד ובהתאם לתנאי השוק. האיסור מתייחס הן לדרישות פורמליות, והן לאילוצים עקיפים ובלתי פורמליים.

עוד נקבעה חובה להתיר לגופים אמריקאים להיות מיוצגים ולקבל להתייחסות ראיות נגדם, בכל הליכים מינהליים. בנוסף גופים אמריקאים זכאים לקבל מידע על מהות התהליך, סדרי דין וכללי ראיות החלים על ההליך, דבר אשר כלל לא מובן מאליו בהליכים בסין.

בתחום החקלאות והמזון נקבע, כי במקרים רבים די למוצר לעמוד לתקינה ורישוי אמריקאיים, על מנת שיוכלו להיות משווקים בשוק הסיני.

כל האמור לעיל מקנה לגופים אמריקאיים מעמד מיוחד בשוק הסיני, התומן בחובו יתרונות רבים בהשוואה לגופים זרים נוספים ולעיתים אף מקומיים. לזה יש להוסיף קביעת מנגנון מפורט לטיפול בתלונות הדדיות, עם מספר דרגי הכרעה ומועדים מדויקים למתן תשובות, כאשר אי פתרון הבעיה בדרג נמוך יותר מעלה במהירות את הסוגיה לטיפול בדרג בכיר יותר.

בתמורה, במסגרת השלב הראשון של ההסכם, ארה”ב הסכימה להפחית מכסים שהטילה על סחורה סינית וכן להשהות מכסים חדשים. בתמורה לכך, התחייבה בייג’ינג לרכוש סחורה אמריקאית, בין היתר תוצרת חקלאית, להימנע מפיחות תחרותי ולהנהיג שקיפות וחובת דיווח בשער היואן, כך מסר שר האוצר האמריקאי סטיב מנוצ’ין.

ההקלות יחולו רק על חלק מהסחורה הסינית הנתונה להגבלות האמריקאיות. כך למשל, מכסים בגובה 15% שהממשל הטיל בחודש ספטמבר שנה שעברה על סחורה סינית בשווי 120 מיליארד דולר יופחתו ל- 7.5%, ואילו מכסים בגובה 25% על סחורה סינית בהיקף של 250 מיליארד דולר בינתיים נותרו בעינם. הנשיא האמריקאי הכריז, כי המכסים שהטילה ארה”ב על מוצרים סיניים יבוטלו לחלוטין לאחר ששתי המדינות יחתמו על שלב 2 בהסכם הסחר ביניהם

https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/Economic_And_Trade_Agreement_Between_The_United_States_And_China_Text.pdf

http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-01/16/5469650/files/0637e57d99ea4f968454206af8782dd7.pdf