תחזור

רוסיה נוספה לרשימת המס השחורה של האיחוד האירופי

ב-14 בפברואר 2022, המועצה האירופית עדכנה את הרשימה השחורה של מדינות שאינן משתפות פעולה מבחינת מיסוי. רוסיה נוספה לרשימה זו ביחד עם כמה מדינות אחרות.

מהי רשימת המס השחורה של האיחוד האירופי?

המועצה קבעה את הקריטריונים להערכת מדינות שונות מבחינת מיסוי הוגן ושקוף. קריטריונים אלה מפורטים בנספח I של מסקנות המועצה מס. 14166/16 מיום 8.11.2016 (“מסקנות המועצה”). המועצה בוחנת את המדינות הללו פעמיים בשנה, הבחינה הבאה מתוכננת לאוקטובר 2023. בנספח II של מסקנות המועצה מצוינות מדינות שנקטו צעדים נוספים לצורך שיפור מדיניות מיסוי ולשיתוף פעולה. המועצה נועצת על ידי הועדה המיוחדת (the Code of Conduct Group), שעוקבת אחר אמצעי המיסוי המיושמים בכל מדינה חברה.

הוספת מדינה חדשה לרשימה פירושה שמדינה זו לא ניהלה דיאלוג קונסטרוקטיבי עם האיחוד האירופי או לא הצליחה לבצע רפורמות הנדרשות במשטר מיסוי. רפורמות אלו שואפות לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים, תוך התייחסות לסוגיות של שקיפות מס ומיסוי הוגן. הועדה המיוחדת (the Code of Conduct Group) היא חלק מגוף של מועצת האיחוד האירופי שמשתפת פעולה עם פורום על נוהלי מס מזיקים (FHTP) כדי לקדם משטר מס עולמי תקין .

מדוע נכללה רוסיה ברשימה זו?

באופן ספציפי, רוסיה נוספה לרשימה זו מכיוון שהיא לא עמדה בקריטריון מס’ 2.1 למסקנות המועצה, כלומר משטר מיסוי רוסי כולל אמצעי מס מועדפים שעלולים להיחשב כמזיקים. חוק רוסי שנחשב כמזיק נתקבל ב25 בפברואר 2022 (בתוקף מ 25 במרץ 2022) ומהווה שינוי לסעיף 24.2 לקודקס מיסוי של רוסיה וגם שינוים לסעיף זה שנתקבלו יותר מאוחר נחשבים כמזיקים. השינויים לקודקס מיסוי האלה מרחיבים את שיעור מס החברות הנמוך לחברות רוסיות, בנוסף לחברות הזרות (מה שנקרא “International Holding Companies”) הרשומות באזורים מנהליים מיוחדים ברוסיה: אי אוקטיאברסקי ואי רוסקיי.

מה הם השלכות מיסוי של הוספת רוסיה לרשימת המס השחורה?

ההכללה של רוסיה לרשימת המס השחורה של האיחוד האירופי היא רלוונטית הן לצדדים האירופיים של עסקים רוסיים, והן לנהנים האירופיים של עסקים רוסיים, כי היא מגבילה את כמות התמריצים וההעדפות הזמינות במסגרת חוקי האיחוד האירופי ונוהלי מס.