משפחה וירושה, צוואות

צוואות וירושות

משרדנו מטפל בכל העניינים הקשורים לעזבונות, צוואות וירושות, כולל:

 • ייעוץ והכנה של צוואות לפי רצון המצווה, לרבות צוואות הדדיות.
 • "צוואות מחיים" (אי-הארכת חיים) למקרה של מחלה סופנית, מצב של צמח או מצב של סבל בלתי נסבל - לפי חוק החולה הנוטה למות.
 • הגשת בקשות למתן צו ירושה וצו קיום צוואה, לרבות ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה.
 • הגשת התנגדויות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
 • פתיחה מחדש של תיקי ירושה / צוואה ישנים (לרבות החלטות שניתנו לפני שנים רבות מאוד), במקרים של "שכיחת" יורשים חוקיים (שלא היו מודעים להליך המקורי, התגוררו בחוץ לארץ וכדומה).
 • ניהול עזבונות.


ענייני משפחה

משרדנו מטפל בכל העניינים המשפטיים בתוך המשפחה, כולל:

 • עריכת הסכמי ממון, לרבות הסכמי ממון משולבי צוואה.
 • עריכת הסכמי גירושין ואישורם בבית המשפט.
 • חלוקת רכוש בתוך המשפחה, לרבות במקרים סבוכים.
 • ייצוג בבית המשפט לענייני משפחה בסכסוכים משפחתיים בכל נושא למעט ענייני משמורת ומזונות ילדים שלא בהסכמה.
 • התרת נישואין לבני זוג השייכים לדתות שונות.