משרדנו מעניק שירותים משפטיים ללקוחות פרטיים בתחומים שונים ומגוונים, במיוחד באלה הכרוכים בעסקאות חוצות גבולות, לרבות עסקאות נדל”ן (עם מומחיות מיוחדת בנדל”ן יוקרה), תכנון מבני החזקה אישיים ומשפחתיים, ירושה, שינוי תושבות וזרימת הון חוצת גבולות, השקעות וכן כלל ההיבטים הנלווים לציות רגולטורי, לרבות בנקים, מיסוי חוצה גבולות ודרישות דיווח עבור בעלי הון משמעותי. שירותי הנוטריון המוענקים במספר שפות תורמים אף הם לאיכות השירות ממנו נהנים לקוחותינו.