תחזור

בפסק דין תקדימי בית המשפט בסין הטיל על סוכנות דירוג אחריות בגין אי פירעון אגרות חוב נסחרות.

כתבה הוספה 11.01.2021 

בית משפט בסין לראשונה פסק כי על סוכנות דירוג מקומית לפצות נושים בגין אי פירעון איגרות חוב בסכום של 1.4 מיליארד יואן (216 מיליון דולר) לפני כשלוש שנים. בד בבד, בייג’ינג מפעילה לחץ על סוכנויות לשפר ביצוען של בדיקות נאותות.

בית המשפט בהאנגז’ו הטיל אחריות קולקטיבית על הנציג הרשמי של סוכנות דירוג Dagong Global Credit Rating Co, של חברת חיתום, חברת רואי חשבון ומשרד עורכי הדין, בכך שנכשלו בביצוע בדיקות נאותות כראוי.

בייג’ינג החמירה את הפיקוח על שוק אגרות החוב במדינה בעקבות עליית מקרי אי פירעון מאז נובמבר, הטילה על שתי סוכנויות דירוג מובילות אחרות איסור זמני על ביצוע עסקאות חדשות, ויזמה בדיקות למספר בנקים, חברות רואי חשבון וברוקרים בגין אי סדרים לכאורה הקשורים למכירות אגרות חוב.

פסק הדין קובע תקדים מנחה ומטווה מדיניות להתמודדות עתידית עם חתמי הנפקות אגרות חוב, משרדי רואי חשבון ועורכי דין, ומאפשר להטיל עליהם אחריות כלכלית קולקטיבית בגין הפסדים שיישאו מחזיקי אגרות חוב.

https://mp.weixin.qq.com/s/uQAWRE6S7A9TVcR4UAtdPg