תחזור

יוגדל מס על מימוש אופציות תלויות באקזיט או הנפקה

כתבה הוספה ב19.12.2018

לפי חוזר חדש של רשות המיסים (מס׳ 18/2018), הכנסת עובדים של חברת היטק ממימוש אופציות שהבשלתם תלויה באקזיט או הנפקה בבורסה(IPO) תמוסה עד 50% כהכנסה פירותית

מה זה אומר? רשות המיסים נקטה עמדה לפיה מימוש אופציות שהפיכתן למניות תלויה לא רק בזמן אלא בקרות אירוע כלשהו, אינו עומד בדרישות ס׳ 102(ב)(2) לפקודה לעניין מיסוי תגמול במסלול הוני. העמדה זו נובעת מכך, כי תנאי הבשלה כזה עלול לא להתקיים לעולם. לכן, אופציה תלויה בקרות אקזיט או IPO היא בונוס של עובד ויש למסות אותה כהכנסת עבודה, משמע עד לשיעור 50%

כיצד חוזר המס ישפיע על עובדים? התשובה מאוד פשוטה. אם קודם עובדים בעלי אופציות מסוג זה נהנו ממיסוי הוני והכנסותיהם מוסו בשיעור 25%, כבר לא יוכלו לקבל “הנחה משמעותית” בשיעור וישלמו מס בשיעור של עד ל-50%

יצוין, כי לא מדובר בהסדר שכיח בתכניות האופציות לעובדים, כך שלא סביר כי רבים יושפעו משינוי המדיניות. עם זאת, מדובר בהמשך מגמה של הרעה בתנאי מיסוי האופציות (אחרי שינוי מדיניות ביחס לאופציות העובדים שיצאו ל – relocation בחו״ל).  בנוסף, לא נקבעה תקופת מעבר ביחס לאופציות שכבר הוקצו, ועל חברות לבצע פעולות להפרדה בין אופציות מסוג זה שכבר הובשלו למניות, לאלה שעדיין בגדר אופציות