תחזור

נעשתה הרחבה נוספת של הסנקציות השוויצריות נגד רוסיה

ב-27 באפריל 2022 אימצה המועצה הפדרלית של שוויץ פקודה חדשה, המרחיבה את האמצעים הסנקציונים הננקטים על ידה ביחס לפדרציה הרוסית. כצפוי, במידה רבה, מסמך זה מיישם אמצעים זהים לאמצעים המגבילים שנקבעו בתקנת היישום (EU) 2022/576 של המועצה האירופית ב-8 באפריל 2022.

הסנקציות השוויצריות החדשות מתייחסות לאיסור על ייבוא ​​פחם וסחורות המהווים מקור הכנסה חשוב לפדרציה הרוסית כמו עץ, מלט, פירות ים, קוויאר ועוד. הרשויות בשווייץ גם חידשו את האיסור על ייצוא סחורות שעלולות לתרום לחיזוק היכולות התעשייתיות של רוסיה, כגון רובוטים תעשייתיים או כימיקלים מסוימים.

הדגש המרכזי הושם על נושא הסדרת הנאמנויות הקבוע בסעיף 28d לפקודה. כלל הליבה הוא שהרישום של נאמנות או מוסד משפטי דומה אחר אסור, אם ליוצר או למוטב בנאמנות כזו יש אזרחות או/ו  תושבות רוסית או רישום מדיני ברוסיה עבור ישויות משפטיות.

האיסורים חלים גם על מצבים שבהם יש חברה שנשלטת על ידי אדם טבעי (ישות) או/ו חברה שפועלת מטעמו או על פי הנחיותיו של אדם בעל אזרחות, תושבות או רישום רוסי.

ההגבלות הללו אינן חלות כאשר היוצר או המוטב בנאמנות כזו הוא אזרח שוויצרי או אזרח של מדינה חברה ב-EEA או שהוא מחזיק ברישיון שהייה זמני או קבוע בשוויץ או במדינה חברה ב-EEA.

לרשויות השווייצריות עדיין קיימת הזכות להעניק פטורים מהאיסורים במקרים של פעילויות הומניטריות: אספקת סיוע או הקלה בניתוב הומניטרי, אספקת מוצרי רפואה ומזון, העברת עובדים הומניטריים, פעילויות חברה אזרחית המקדמות עקרונות דמוקרטיים, זכויות אדם או את עיקרון שלטון החוק בפדרציה הרוסית. התיקונים הנוגעים לתקנת הנאמנות ייכנסו לתוקף ב-29 במאי 2022.

למרבה הפלא, הפקודה אינה מגבילה את הכללים בכל הנוגע להקצאת חוזים ציבוריים לאזרחים רוסים או לגופים או ארגונים שהוקמו ברוסיה בשל השיתוף בחלוקת מיומנויות בין הקונפדרציה והקנטונים, ותחומי היישום. מידע נוסף על ההגבלות שהטילה שוויץ ב-27 באפריל 2022 ניתן למצוא כאן.