תחזור

ציות לסנקציות –ENR Law

בעוד שסנקציות והגבלות שונות על פעילויות עסקיות בינלאומיות קיימות מאז המחצית השנייה של המאה ה-20, היקפן גדל מאוד במהלך 15 השנים האחרונות, ובמיוחד לאחרונה, מאז תחילתה של הפלישה הצבאית של הפדרציה הרוסית לאוקראינה. מספר חבילות של סנקציות והגבלות הוטלו הן על ידי בעלות בריתה של אוקראינה (ארה”ב, האיחוד האירופי, בריטניה, שוויץ ואחרות) מצד אחד, ורוסיה מהצד השני. הסנקציות חלות על מגזרים עסקיים שונים והמתווה להלן של הדוגמאות הוא רק סקירה כללית של תחום מסובך ומסורבל זה.

בהתאם לתחום השיפוט, רשימות הסנקציות יכולות להשתנות, אך כמגמה כללית, רשימות הסנקציות לגבי יחידים, גופים ומגזרים עסקיים מורחבות בכל עת וההנחה היא שיוטלו חבילות נוספות של סנקציות על ידי תחומי שיפוט שונים.

ניתן להטיל סנקציות על מדינות ספציפיות, ארגונים (מסחריים או ללא מטרות רווח) או יחידים.

לצורכי שקיפות ואכיפה יעילה, הגורמים שעליהם מוטלות סנקציות מוכנסים לרשימות סנקציות המתפרסמות על ידי מקורות רשמיים ומשמשות לצורכי ציות על ידי גורמים ממשלתיים, מוסדות פיננסיים וקבלני שירותים.

ניתן להבחין באופן כללי בין שתי קטגוריות של הסנקציות המוטלות (במונחים של אשמה): אלו המוטלות על מבצעים שזוהו על ידי הרשויות מטילות הסנקציות, ואלו המוטלות על קבוצות או מגזרים כלכליים ספציפיים (כגון בנקים, אנרגיה, תעשיות ביטחוניות), וכן לאחרונה גם על אזרחים/תושבי מדינות ספציפיות, כדי לגרום להתנהגות מסוימת. מבחינת ההשלכות, ניתן לחלק את הסנקציות לסנקציות חוסמות וסנקציות מגבילות.

סנקציות חוסמות כרוכות בהקפאת נכסים והטלת איסורים על כלל העסקאות עם יחידים או ישויות משפטיות מתוך רשימות הסנקציות, לרבות: עבודה עם כסף או משאבים כלכליים אחרים, אספקת סחורות, שירותים או הטבות, פעולות למען אינטרסים כלכליים ואחרים.

סנקציות מגבילות עשויות להיות כרוכות בהטלת מגבלות על מימון חובות או הון (כולל או ארוך טווח), איסור על סוגים מסוימים של עסקאות או דרכי ניהול פעילות עסקית (כגון הגבלות על חשבונות בנק מתכתבים). בהשוואה לסנקציות חוסמות, במסגרתן אנשים (ישויות) ייעודיים נמנעים משימוש בנכסיהם, מטרת הליבה של סוג זה של סנקציות היא רק הגבלת יכולתם של יחידים או/ו חברות לגשת לשירותים, ציוד, סחורות, טכנולוגיה או לעסוק בפעילות יצוא וייבוא.

סנקציות המוטלות על יחידים או ישויות ספציפיות (במיוחד סנקציות חוסמות) חלות בדרך כלל על כל ישות שבבעלות רוב של אדם שהוטלו עליו הסנקציות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, אך לא על ישויות “הורה” או יחידים המחזיקים/שולטים בישויות שהוטלו עליהם סנקציות, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. סנקציות חוסמות עשויות לחול גם על ההנהלה הבכירה וחברי הדירקטוריון של הישויות שעליהן מוטלות הסנקציות.

סחורות ושירותים מסוימים (כגון מזון או ציוד רפואי) שניתן לראותם כחיוניים להישרדות האוכלוסייה האזרחית, ככלל, אינם נכללים בסנקציות מכוח רישיונות כלליים, בעוד שניתן גם לאשר עסקאות נוספות מול הרשויות שמטילות הסנקציות באמצעות הנפקת רישיונות ספציפיים. עם זאת, תקני סקירת בדיקה קפדניים מיושמים בתהליך הציות.

חשוב לציין, שבעוד שרשויות ממשלתיות נוהגות ליישם סנקציות בהיקף המתפרסם, מוסדות פיננסיים נוטים ליישם גישה מבוססת סיכונים, ולנקוט מרווחי ביטחון נוספים, כגון מדיניות מגבילה יותר או סירוב לאשר עסקאות מותרות עם ישויות מוגבלות (אך לא חסומות), או אפילו עסקאות עם ישויות שאינן מוטלות עליהן סנקציות במדינות או במגזרים הכפופים לסנקציות משמעותיות. לפעמים סירוב כזה עשוי להתהפך בעזרת תהליך ציות יסודי נוסף שמיושם, שמפריך את חששות המוסד.

ניתן למצוא את המקורות הרשמיים שמפרסמים המידע לעניין מערכות הסנקציות באמצעות האתרים הרשמיים של אותם ארגונים:

לגבי הפדרציה הרוסית, ניתן להטיל סנקציות וסנקציות נגדיות באמצעות גופים שונים כמו נשיא הפדרציה הרוסית, הממשלה, הבנק המרכזי וכו’.

צוות ENR מספק שירותי ייעוץ לעסקים בתחום הציות לסנקציות. הידע והניסיון הרחבים מאפשרים לנו לנווט במהירות, תוך שמוצבים צעדים מגבילים חדשים, במיוחד בהתחשב בהתנגשות הנוכחית של הסנקציות בין רוסיה למדינות המערב, בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה.

מגוון שירותי משרד עורכי הדין ENR בתחום זה כוללים:

  • הערכת חברות ויחידים, לרבות ניתוח מעמיק של מבנה הבעלות והניהול, על מנת להבטיח עמידה בדרישות התקנות הסנקציוניות של מדינות שונות, והסיכונים הקשורים בהן.
  • הערכת עסקאות על מנת לאמוד את היקף הסנקציות החלות עליהן ולזהות סיכונים והשלכות משפטיות.
  • ייעוץ משפטי בשינוי תנאים חוזיים הנגרמים מסנקציות.
  • סיוע וייצוג משפטי במקרה של אי מילוי או מילוי לא נאות של התחייבויות חוזיות עקב סנקציות או החלטות של חברות זרות להשהות את מילוי ההתחייבויות שלהן על פי חוזים.
  • ניהול תביעות וליטיגציה על מנת להגן על הלקוח במקרה של אי מילוי או מילוי לא נאות של התחייבויות.
  • פיתוח מדיניות ציות לסנקציות ושפה חוזית.

בשל המורכבות, המגוון וריבוי הסנקציות, עורכי הדין משרדנו יכולים להעניק ללקוחות ייעוץ וסיוע ברמה גבוהה להבטחת הציות וניווט בסיכוני הסנקציות.

לצוותנו ניסיון רב בייעוץ בנושא ציות לסנקציות כלכליות, לרבות אינטראקציה עם בנקים ורשויות המדינה.

רשת המומחים של ENR מאפשרת לנו לייעץ ללקוחותינו בעת הצורך, תוך התחשבות תמידית באינטרסים שלהם כעמוד התווך של שירותי המשרד.

למידע נוסף, הרגישו חופשי ליצור עמנו קשר.