תחזור

רוסיה ממשיכה להטיל סנקציות נגדיות בתגובה לצעדים של מדינות המערב

ב-20 באפריל 2022, הפדרציה הרוסית אימצה את החוק הקובע מגבלות על מוסדות אשראי רוסים במתן מידע לרשויות המוסמכות של מדינות זרות, כולל למערכות המשפטיות. אמצעים אלה נועדו לשמש כסנקציות נגדיות מול ארה”ב ומדינות לא ידידותיות אחרות.

כיום נאסר על מוסד אשראי לספק לרשויות המוסמכות במדינות זרות (לרבות מערכת המשפט) מידע שמבוקש על ידי רשויות אלו אודות לקוחותיהם ועסקאותיהם, נציגי הלקוחות, מוטבים ובעלי רווחים.

אם מדינה זרה שולחת בקשה לבנק רוסי לחשוף מידע, על מוסד האשראי להודיע ​​לבנק המרכזי ברוסיה תוך שלושה ימים. הבקשה תישלח לרשויות הפיננסיות המורשות של רוסיה לחקירה. במקביל, הבנק רשאי להודיע ​​למדינה הזרה כי חל איסור על מסירת הנתונים המבוקשים ברוסיה. בגין הפרת האיסור, עובדי הבנק אחראים על פי החקיקה המקומית.

החוק גם מגדיר את המקרים בהם מותרת מסירת המידע. זאת, במסגרת האינטראקציה של ארגונים בשוק הפיננסי עם פרטים הכפופים לחקיקה של מדינות זרות לעניין מיסוי על חשבונות זרים.

עם קבלת הבקשה מהרשות המוסמכת במדינה הזרה, על הבנק להודיע ​​על כך לבנק המרכזי לא יאוחר משלושה ימי עבודה. בתורו, הבנק המרכזי יצטרך לשלוח את המידע שהתקבל מהבנק לגוף הביצוע הפדרלי, שייקבע על ידי נשיא הפדרציה הרוסית.

הבנק המרכזי רשאי לאפשר לבנק למסור מידע לרשות המוסמכת הזרה, ועל כך הבנק המרכזי רשאי להודיע ​​לבנק באמצעות חשבון אישי.

ניתן למצוא את הקישור לחוק בשפה הרוסית כאן