סגור

השכרת דירות בישראל

עורכי הדין שלנו יסייעו לשוכרים ולבעלי דירות לערוך חוזה שכירות שיעניק הגנה מירבית לשני הצדדים.

החוזה מבטיח לבעלי הדירות את הזכות לגבות דמי שכירות ועלות חשבונות משוכר חסר תום לב וכן לקבל פיצוי על כל נזק שייגרם לדירה.

לדיירים, החוזה מבטיח הגנה מפני טענות/פעולות שערורייתיות של המשכיר וזכות לקבל דירה ראויה למגורים למשך תקופת השכירות.