סגור

מס על מכירת דירה בישראל

מס על מכירת דירה בישראל
המס על מכירת דירה בישראל תלוי בהפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה של דירה, כאשר גם הוצאות נלקחות בחשבון (שכר טרחת עורך דין, שכר טרחת מתווך, שיפוץ/השבחת דירה ועוד). יחד עם זאת, במקרה של מכירה קיימות גם מספר הטבות מס, שעלולות להגיע עד לפטור מלא ממס, בכפוף למילוי התנאים הקבועים בחוקים ובתקנות למיניהן. לא פעם, על עסקה אחת ויחידה יחולו סעיפי חוק שונים, וחשוב מאוד לבחור באפשרות הטובה ביותר, במיוחד בהתחשב באפשרות של קיום עסקאות עוקבות.

לפיכך, סקירה משפטית וסיווג מס נכון של העסקה יכול לחסוך לכם סכומים ניכרים. משרדנו, המתמחה בעסקאות מסוג זה ועוקב בקפידה אחר כל השינויים בחקיקה הרלוונטית, יבטיח שתקבלו את מירב הטבות המס המגיעות לכם. במקרים רבים חלים שיעורי מס מיוחדים גם על עסקאות שבהן צד אחד הוא אזרח זר.