סגור

מס על רכישת דירה למגורים

החוק הישראלי קובע שיעורי מס מיוחדים לעסקאות שעניינן רכישה ומכירה של נכסים למגורים.

חשוב לציין כי בין ישראל לרוסיה נחתמה אמנת מס, לפיה אסורה אפליית מס בין אזרחי ישראל ורוסיה בשתי המדינות, בפרט בענייני מיסוי מקרקעין. כך, אזרחי רוסיה בישראל יכולים ליהנות מהטבות מס רבות (אך לא מכולן) הניתנות לאזרחי ישראל. כמו כן, חשוב לציין את סעיף 22 לאמנה, המבטל את כפל המס בין שתי המדינות.

כאשר תושב ישראל רוכש את דירתו היחידה בישראל, המס מחושב באופן הבא:

1.    על חלק השווי שעד 1,805,545 שקל – לא ישולם מס
2.    על חלק השווי העולה על 1,805,545 שקל ועד 2,141,605 שקל – 3.5%
3.    על חלק השווי העולה על 2,141,605 שקל ועד 5,525,070 שקל – 5%
4.    על חלק השווי העולה על 5,525,070 שקל ועד 18,416,900 שקל – 8%
5.    על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%

חשוב לציין כי שיעורי המס הנ”ל חלים על תושבי ישראל.

בעת רכישה של יותר מדירה אחת בישראל או ברכישת דירה על ידי תושב חוץ, שיעור המס המוטל על הדירה יהיה גבוה משמעותית:

5,525,070 ₪ הראשונים יחויבו בשיעור מס של 8%.
סכומים של 5,525,070 ומעלה יחויבו בשיעור מס של 10%.

הסכומים הנ”ל כפופים להחלטת הממשלה ומשרד השומה.

יצוין כי כל הסכומים הנ”ל נכונים במקרה של רכישת נכס למגורים. ברכישת נדל”ן מסחרי או חקלאי, לרבות קרקע לבנייה, מחושב המס בצורה שונה, לרוב בשיעור של 6% ממחיר הרכישה.

במצבים מסוימים, שיעור המס עשוי להיות שונה, ועלול להגיע עד לפטור מלא ממס, כך שכל הנתונים הנ”ל ניתנים למידע כללי ואינם באים להחליף ייעוץ של מומחה. צוות משרדנו, לאחר שישקול את תנאי העסקה הספציפיים, יוכל לתת אומדן מדויק של שיעור המס תוך התחשבות בכלל ההיבטים הרלוונטיים.