סגור

רשלנות רפואית

בין שאר התחומים, משרדנו מתמחה בתחום הרשלנות הרפואית. לטיפול רפואי רשלני עלולות להיות השלכות טרגיות, והוא עלול להותיר את חולה עם מוגבלות קשה או אפילו לגרום למוות המטופל. למקרי “רשלנות רפואית” יש גורם משותף: כישלונו של המוסד הרפואי לספק למטופל טיפול רפואי סביר ומקובל, אי אבחון מחלה במועד, אי מתן הסבר הולם/אי גילוי אודות הטיפול שהמטופל עומד לעבור, הימנעות ממתן צורת הטיפול הנכונה וההכרחית, ומתן טיפול רשלני.

מקרים נפרדים של רשלנות רפואית

רשלנות רפואית יכולה להיווצר במגוון מצבים. בין החשובים ניתן למצוא:

  • טיפול רפואי רשלני. זהו המקרה הקלאסי של רשלנות רפואית כאשר הטיפול בוצע באופן שגוי, בניגוד לכללים ולנוהג הרפואי המקובל.
  • בחירת טיפול שגוי או לא הולם. זהו השלב הטרום-טיפולי בו על המטפל לשקול ולהחליט איזה טיפול מתאים למטופל במצבו. חוסר הערכה ובחינה של כלל הטיפולים הרלוונטיים, או תיעדוף של טיפול אחד על פני טיפולים אחרים ללא סיבה סבירה, עשויה להוות מקרה של רשלנות רפואית.
  • כישלון בביצוע בדיקות שהיו צריכות להיעשות בכדי לאבחן את מצבו הרפואי של המטופל בזמן ובשל כך הריפוי הוקשה או אפילו הפך לבלתי אפשרי. חובת ההפניה לבדיקות קיימות גם כאשר בדיקות אלה אינן כלולות בכיסוי ביטוח הבריאות והמטופל עשוי להידרש לשלם עבורן.
  • היעדר הסכמה מדעת לטיפול. לפני כל טיפול – למעט טיפולים דחופים מצילי חיים – על הרופא המטפל להסביר את אופי הטיפול שהמטופל עומד לעבור בשפה המובנת לו היטב. על הרופא להסביר את היתרונות והחסרונות של הטיפול, ליידע את המטופל לגבי אפשרויות טיפול חלופיות, להסביר מדוע עדיף לקבל טיפול זה על פני טיפולים אחרים, ליידע את המטופל על הסיכונים הטמונים בטיפול ועוד. הרשימה, כמובן, לא סגורה. אם הרופא המטפל לא מספק למטופל את כלל המידע בנסיבות, הוא עלול להתרשל.
  • ישנם מקרים רבים אחרים העלולים להוות מקרים של רשלנות רפואית. מה מקרים אלה הוא התנהגות בלתי סבירה או לא מקצועית של הרופא המטפל.

כיצד אנו מנהלים תביעת רשלנות רפואית

באופן כללי, כדי לזכות בתביעה נגד רופא או מוסד רפואי, יש צורך להוכיח שנגרם למטופל נזק, ושקיים קשר בין הנזק להתרשלות, כלומר, להוכיח כי ההתנהגות הרשלנית גרמה לנזק.

הטיפול בתיק רשלנות רפואית מתחיל באיסוף מדוקדק של כלל התיקים והמידע הרפואי של המטופל. לאחר איסוף המידע, אנו מנתחים אותו. אם נסיק כי קיימת אפשרות של התקיימות מקרה של רשלנות רפואית, אנו שולחים את החומרים שנאספו ומפנים את המטופל למומחה רפואי בתחום הרלוונטי, לצורך בדיקתו וכן גם את התיעוד הרפואי הרלוונטי בכדי לקבל מהמומחה חוות דעת ראשונית.

אנו עובדים עם המומחים הרפואיים הבולטים בישראל ומוודאים כי חוות הדעת המתקבלות מטעמם יהיו מהימנות באופן מקסימלי, בכדי להגדיל את סיכויי הלקוח שלנו לזכות בתביעה.

אם חוות הדעת הראשונית תומכת באפשרות של רשלנות רפואית, המומחה ממשיך וכותב חוות דעת מלאה שמטרתה לשרת אותנו בבית המשפט. הגישה הדו-שלבית מסייעת בהפחתת עלויות. בדרך כלל עלות חוות הדעת הראשונית כלולה במחיר הערכת המומחים. אם המומחה הגיע למסקנה כי האפשרות להוכיח מקרה של רשלנות רפואית אינו משמעותי, מתייתר הצורך לכתוב חוות דעת מלאה, והדבר מוזיל את עלות הבירור המשפטי הראשוני ללקוח.

בהתבסס על חוות דעת המומחה הרפואי, אנו מכינים, מגישים ומנהלים תביעה בבית המשפט בעל סמכות השיפוט הרלוונטית בכדי למקסם את זכויות לקוחותינו. הניסיון הרב שצברנו בתחום מאפשר לנו גם, פעמים רבות, להגיע להסדרים עם תנאים מצוינים מול המוסדות הרפואיים ומבטחיהם, ובכך מתקצרים משמעותית ההליכים בבית המשפט, שאחרת עשויים להימשך מספר שנים לפני שבאים על פתרונם.