סגור

שכר טרחת עורך דין בעסקאות רכישה ומכירה של דירות בישראל

שכר טרחת עורך הדין בעסקאות רכישת ומכירת דירות בישראל נמוך יחסית, ונע בין 0.5% ל-2% + מע”מ מסכום העסקה. הסכום הסופי של שכר הטרחה נקבע לפי מורכבות העסקה ותלוי באלמנטים רבים – צורות הרישום והמכירה של דירה (לשכת רישום מקרקעין (“טאבו”), מינהל מקרקעי ישראל, החברה המשכנת, חילוט רכוש מוחרם וכדומה), קיומן של הלוואות, משכנתאות, תפיסות או שעבודים, חובות לרשויות המס, מכירת דירות לא גמורות, דירות מהיזם וכו’.