סגור

ירושות ותכנון הון משפחתי

דיני הירושה בישראל

משרדנו מעניק מגוון רחב של שירותים קשורים ונלווים לירושות וצוואות. מצד אחד, צוואה ערוכה כהלכה, מסייעת במניעת מחלוקות וסכסוכים בין יורשים, וכן מסייעת בהפחתת גובה המס שעלול להיות מוטל על רכוש שעבר בירושה. לעומת זאת, אם יש סכסוך בענייני ירושה, משרדנו יסייע לכם להגן על הזכויות שלכם במלואן, גם אם הירושה כבר חולקה – לרבות ירושות שחולקו מזה שנים, במיוחד אם בזמן החלוקה אתה או הורייך התגוררו בחו”ל.

רשימה קצרה של השירותים שלנו בתחום זה כוללת:

 • ייעוץ והכנת צוואות לרבות צוואות משותפות של בני זוג.
 • צוואות נוטריוניות.
 • צווים להתנגדות להארכת חיים מלאכותית – במקרה של מחלות חשוכות מרפא, תרדמת וכדומה – לפי “חוק החולה הנוטה למות”.
 • ייעוץ בנושאי רישום ירושה, הליך ההתקשרות בירושה, דרכי ותנאי קבלת/מימוש ירושה, בנושאי ירושה של סוגים מסוימים של נכסים.
 • הגשת בקשות להכרה בצוואות ובירושות על פי צוואה ועל פי חוק, לרבות ייצוג בבתי משפט.
 • הגשת תביעות לחלוקת ירושה על פי חוק וכניסה לזכויות בירושה בהעדר צוואה לרבות ייצוג בבתי משפט.
 • הגשת התנגדויות לדרישות הנ”ל.
 • מחלוקות בין יורשים, לרבות ייצוג בבתי משפט.
 • פתיחה, אימות ותיקון תיקי ירושה ישנים (לרבות החלטות בתי משפט שניתנו מזה שנים רבות), במקרים של הסתרת יורשים (שלא עודכנו על הליך הירושה).
 • ערעור על החלטות בתי משפט (עיון בתיק על ידי בית משפט קמא).
 • ניהול ירושה.

דיני משפחה בישראל

משרד עורכי הדין ENR מספק מגוון רחב של שירותים הקשורים לסכסוכים משפחתיים.

רשימה קצרה של השירותים שלנו בתחום זה כוללת:

 • עריכת חוזי נישואין (בין היתר; הסכמי ממון) – הן בטרם הנישואין והן במהלך החיים המשותפים (לרבות “נישואים אזרחיים”). אישור חוזי נישואין בבית המשפט (לכל סוגי החוזים) או אישור נוטריוני שלהם (עבור חוזי נישואין בטרם הנישואין עצמם).
 • הכנת הסכם גירושין.
 • גירושין, לרבות זוגות נשואים שאינם בני אותה דת (התרת נישואין).
 • ייצוג בבתי משפט בכל סכסוך משפחתי. עם זאת, משרד עורכי הדין שלנו אינו עוסק בסכסוכים (הדורשים הליכים משפטיים) הקשורים למזונות ילדים ומשמורת.
 • מינוי אפוטרופוס, לרבות ייצוג בבית המשפט.
 • ערעור על החלטות בתי משפט (ערעור בתיק ובחינה על ידי בית משפט לערעורים).
 • חלוקת רכוש משפחתי, לרבות במצבים הקשים והמבלבלים ביותר.