סגור

שירותי נוטריון

טווח כולל של שירותים נוטריונים

משרד עורכי הדין ENR מספק מגוון רחב של שירותים נוטריונים בשפות העברית, הרוסית והאנגלית.

אישור נוטריוני של מסמכים מתורגמים

משרדנו מספק שירותי תרגום נוטריוניים למסמכים בעברית, רוסית, אוקראינית ואנגלית. התרגום מתבצע על ידי מתורגמן מקצועי ולאחר מכן מאושר על ידי נוטריון.

אישור נוטריוני לנכונות תרגום הכרחי בעת הגשת מסמך שנערך בשפה העברית, לכלל רשויותיה של מדינה זרה, כמו גם בעת הגשת מסמכי מדינות זרות לכל מוסד ישראלי. עלות התרגום אינה כלולה בעלות אישור התרגום הנוטריוני ומשתלמת בנפרד, בהתאם לתעריפי המתורגמן.

אישור לנכונות העתקי מסמכים

הוצאת תעודת ״נאמן למקור״ של העתק מסמך היא אחת הפעולות הנוטריוניות הנפוצות ביותר. אם קיים בידכם מסמך מקורי ואתם נדרשים להעבירו לרשות כלשהי, אישור נוטריוני לנכונות העתק מסמך הוא הפתרון הטוב ביותר ולרוב, גם היחיד. לעותק מאושר יש כמעט את אותו המעמד כמו למסמך המקורי, אך היתרון הוא כי האחרון נשאר בידכם. עותק מאושר של מסמך הוא גם פתרון אידיאלי כאשר המסמך המקורי נמצא בידי צד שלישי, שאז ניתן להשתמש בעותק המאושר.

אישור חתימה / ייפוי כוח

לנוטריון יש סמכות חוקית לאשר חתימה של אדם פלוני על גבי כל מסמך. לרוב, מדובר בחתימה בכוח תחת ייפוי כוח, אולם הצורך באישור חתימתו של אדם פלוני עולה בשלל מצבים.

אישור צוואות

לצוואה נוטריונית יתרונות רבים על פני צוואה ״רגילה״, שאינה נוטריונית, והעיקרי שבהם הוא שהרבה יותר קשה לערער על הראשונה. מבחינת החוק, צוואה נוטריונית משקפת את רצונו וחפצו של המוריש וכן החוק רואה צוואה מסוג זה ככזו שנערכה מרצון חופשי וללא השפעות חיצוניות ולכן, הפרכת החזקה הזאת אינה משימה פשוטה כלל.

אישור חיים

במספר מצבים שונים, נדרש לאשר שאדם מסוים נמצא בין החיים. כך למשל, לעיתים נדרשת תעודה מסוג זה על מנת לקבל קצבה המשולמת במדינה זרה. לנוטריון ניתנות הסמכויות החוקיות הדרושות על מנת לקבוע שאדם פלוני נמצא בין החיים ובהתאם לכך, להפיק את המסמך המתאים. אישור חיים של אדם מסוים מופק הן כאשר האדם עצמו מגיע אל משרד הנוטריון והן מחוץ לתחום מקום עבודתו של הנוטריון (למשל: בבית אבות, בית חולים, מקום מגורים וכו’).

אישור הסכם טרום נישואין (הסכם ממון)

כריתת הסכם נישואין בטרם הנישואין עצמם, היא הצורה הפשוטה והמקובלת ביותר לקביעת היחסים הממוניים בין בני הזוג בטרם, במהלך, ואף לאחר שהנישואין מסתיימים. בהסכם הנישואין הצדדים יכולים לקבוע כל הוראה הקשורה להיבט הממוני של חיי המשפחה, ובכך למנוע מראש,סתירות אפשריות שעלולות להתעורר בעתיד. על מנת להקנות להסכם תוקף משפטי, בטרם הנישואין, יש לאשר אותו על ידי נוטריון או מול בית המשפט. לעומת זאת, סמכות האישור לאחר הנישואין או בעת גירושין, מסורה בידי בית המשפט בלבד.

אימות תעודות (״אפוסטיל״)

בעת הגשת מסמכים מקומיים (ישראליים – בין מתורגמים ובין מקוריים) למוסדות זרים, יש חובה לאמתם משפטית, כלומר, לתת להם מעמד חוקי גם מחוץ לישראל.

 אימות מסמכים נוטריוניים:

תהליך אימותו של מסמך נוטריוני תלוי במדינה שבה יהיה לאותו מסמך שימוש. במידה ומדובר במדינה שחתומה על אמנת האג משנת 1961 (יש יותר ממאה מדינות כאלה, ניתן למצוא את רשימת המדינות החתומות [בשפה האנגלית] כאן), מספיק לטבוע על המסמך חותמת ״אפוסטיל״ במחלקה נוטריונית של בית משפט. במקרים בהם ייעשה שימוש במסמך במדינה שאינה חתומה על אמנת האג, המסמך ייחתם בעזרת חותמת אחרת וכן נדרש לאושרו במשרד החוץ כמו גם בשגרירות הדיפלומטית של המדינה הפולנית בישראל.

אימות מסמכים ציבוריים:

אימות של מסמך ציבורי מקורי (למשל מסמך שהופק על ידי משרד הפנים, המשטרה וכו’) מתבצע רק על ידי משרד החוץ הישראלי. האימות תלוי גם כאן, במדינה שבה יהיה לאותו מסך שימוש. במידה והשימוש במסמך ייעשה במדינות שחתומות על אמנת האג משנת 1961, אימות מטעם משרד החוץ (עם חותמת אפוסטיל) מספיק. אם השימוש ייעשה במדינות שאינן חתומות, נדרש גם אימות מטעם השגרירות של אותה מדינה פלונית בישראל.

אימות מסמכי בי דין:

תהליך האימות של מסמכי בי דין (פרוטוקולים של ישיבות, החלטות בית משפט וכו’) הוא כדלקמן: ראשית, בכדי לאשר את המסמך, יש להחתים אותו בחותם האישי של פקיד בית המשפט או סגנו. לאחר מכן, המסמך עובר לאישור הקנצלריה בבית המשפט העליון בירושלים ולבסוף מודבק עליו האפוסטיל של משרד החוץ הישראלי.

משרדנו מספק ללקוחותיו שירותים לאימות כל סוג מסמך בישראל, במסגרת החקיקה הקיימת. לתשומת ליבכם, המידע הנמסר הוא בעל אופי כללי ואינו מהווה יעוץ משפטי.

תשלום עבור שירותים נוטריוניים – תעריף

התשלום עבור עבודת הנוטריון מתבצע בשיעור אחיד המאושר על ידי משרד המשפטים, ואינו תלוי בנוטריון כזה או אחר. החוק מחייב את הנוטריון לגבות תשלום מלא עבור שירותיו, והוא אינו רשאי לתת הנחות או לפטור לקוחות מתשלום עבור שירותיו, למעט מקרים חריגים שקבועים בחוק. ניתן למצוא את התעריפים המעודכנים כאן. לידיעתכם, נוטריון שגובה מלקוח שכר טרחה נמוך או גבוה מהתעריף האחיד כאמור, עובר על החוק.

פעולות נוטריוניות מחוץ לתחומי המשרד

בכפוף לבקשת הלקוח, לנוטריון יש את הזכות לבצע כל פעולה נוטריונית מחוץ למשרדו וזאת, במקום מגוריו או מקום שהותו של הלקוח. לעיתים קרובות הדבר נחוץ במקרה שבו למשל הלקוח עצמו אינו כשיר להגיע למשרד הנוטריון מסיבות בריאותיות. נציין, כי במצב כזה, נגבה תשלום לא רק עבור הפעולה הנוטריונית עצמה, אלא גם עבור פרק הזמן שבו הנוטריון שוהה מחוץ למשרדו. התשלום, מתבצע גם הוא, כמו כל תשלום בגין פעולות נוטריוניות – בתעריף אחיד המאושר על ידי משרד המשפטים.

פעולות נוטריוניות בחו״ל

לנוטריון ישראלי יש את הסמכות לפעול לא רק בשטח ישראל אלא גם בחו״ל (אם הדבר אינו סותר חקיקה מקומית), על מנת לערוך מסמכים, שייעשה בהם שימוש בישראל. כך, לנוטריון ישראלי קיימת הסמכות לאשר חתימה בכוח של אדם פלוני תחת ייפוי כוח, צוואה וכן כל מסמך אחר (למעט הצהרה שבשבועה) להפיק אישור חיים וכן לבצע כל פעולה נוטריונית אחרת המותרת על פי הדין הישראלי. נציין, כי הנוטריון אינו נושא עמו את חותמתו (אשר על פי חוק חייבת להישמר במשרדו), אלא, הוא מחתים את המסמך המופק הרלוונטי עם שובו לארץ, ולאחר שגובש בהתאם.

המחלקה הנוטריונית במשרדנו מספקת שירותים נוטריונים בחו״ל. עלות שירותים אלה, גבוהה יחסית, בהתחשב בעלות כרטיסי הטיסה, עלויות השהייה וכן התשלום עבור זמנו של הנוטריון, אך לעיתים קרובות, החיסכון העצום בזמן והאפשרות לקבלת שירותיו של הנוטריון הישראלי במקום מגוריו של הלקוח, במדינה שעמה ישראל מתחזקת יחסים דיפלומטיים – מצדיקים את העלויות.

 שליחת מסמכים מוגמרים לחו״ל

לעיתים קרובות, קיים צורך לשלוח בדחיפות מסמכים נוטריוניים מוגמרים לחו״ל. משכך, במשרדנו הוחלט להציע שירות שליחת מסמכים בדואר שליחים DHL, שיעביר את המסמכים שלכם לכמעט כל מדינה בעולם תוך 2-3 ימי עסקים בכפוף למסירת המשלוח על ידי שליח, לידיו של הנמען. עלות משלוח מסוג זה משתנה בהתאם למדינת היעד. כך למשל, עלות המשלוח כאמור לפדרציה הרוסית, עומדת על 260 שקלים.