סגור

ייבוא, ייצוא ועמידה בתקנים

משרדנו מעניק שירותי יעוץ משפטי ליזמים וחברות העוסקים בייבוא סחורות לישראל.

לאחר קבלת ההחלטה לייבא סחורה לישראל, היבואן ניצב בפני סוגיות משפטיות וטכניות רבות, אשר מצריכות סיוע של מומחה.

משרדנו מעניק ליבואן תמיכה מלאה, מספק את המידע הדרוש לו, מסייע בעריכת חוזים ומציע שירותים לפתרון הסוגיות הצצות וכן ייעוץ מקצועי לעניין תנאי עסקת היבוא.

להלן תקציר המידע שעשוי להיות שימושי ליבואן. לייעוץ מפורט ומקצועי בכל נושא היבוא לישראל יש לקבוע תור במשרדנו.

אישור לייבא
יבוא של רוב סוגי הסחורות והמוצרים לישראל אינו דורש קבלת אישור יבוא. יחד עם זאת, קיימים סוגי סחורות מסוימים שלגביהם חלה חובה לקבל אישור על מנת לייבאם לישראל. כל למשל יבוא טלוויזיות, תוצרת חקלאית (כולל מזון, תוספי מזון וכדומה), כלי רכב, כלי שיט וכו’ כרוך בקבלת אישורים שונים. במקרים מסוימים יש צורך ברישום מוקדם של היבואן וקבלת אישור מתאים.

יבוא מוצרי מזון הינו תחום שיש לתת לו דגש מיוחד. אישורי יבוא ניתנים או על ידי משרד הבריאות או במקרים מסוימים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה. לצורך קבלת אישור ממשרד הבריאות, יש צורך – בנוסף ליתר המסמכים – להמציא אישור של מחסן לאחסון מוצרים מיובאים, בעל ההרשאה המתאימה, כלומר, יש צורך לערוך הסכם מול מחסן מסוג זה לפני הגשת המסמכים לקבלת אישור.

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירותים להכנת כלל המסמכים הדרושים , לרבות כריתת הסכמים מקדימים מול המחסנים .

חשוב לציין כי אישור יבוא ניתן רק לישות משפטית הרשומה בישראל (חברה או יזם עצמאי). במסגרת שירותי קבלת אישורי יבוא, אנו מספקים גם שירותים לרישום ישויות משפטיות בישראל.

ייבוא ​​ממדינות שאין עמן יחסים דיפלומטיים
יבוא ממספר מדינות שאינן מקיימות עם ישראל יחסים דיפלומטיים ואוסרות יבוא מישראל, מחייב קבלת אישור יבוא מיוחד. כיום, בין מדינות אלה נמצאות:

עיראק, איראן, לבנון, סוריה.

נציין, שקיים אישור מיוחד לסחר עם עיראק, אישור שיפוג ב-31 בדצמבר 2021.

עבור יבוא של סחורות מסוימות ממדינות אחרות, יש צורך בקבלת אישור מיוחד. חשוב לציין כי רשימות המדינות והסחורות משתנות מעת לעת.

מכון התקנים הישראלי
יבוא של סחורות מסוימות כפוף לקבלת אישור ממכון התקנים הישראלי המעיד על התאמת הסחורות לתקן ישראלי. סחורות כאלו כוללות, למשל, נעליים, אביזרים לתינוקות, צעצועים, מוצרי חשמל, ברזים, אביזרי אינסטלציה, מנורות, מצתים ופריטים נוספים. תהליך קבלת האישור הוא תהליך ארוך ויקר למדי. על מנת לקבל אישור, על היבואן לספק למכון התקנים מראש דוגמאות של סחורות לצורך בדיקתן, אשר עשויה להימשך זמן רב. תהליך הבדיקה כרוך גם בתשלום לא מבוטל, בהתאם למחירון.

עם הגעת הטובין הטעונים האישור לישראל, עמיל המכס מיידע את מכון התקנים, אשר עשוי לשלוח בוחן לבדיקת התאמת הסחורה המיובאת, לדוגמאות שנמסרו לבדיקה קודם לכך.

חשוב לציין שרשויות המכס לא יאפשרו לסחורות להיכנס לישראל ללא אישור מתאים.

למידע נוסף בקרו באתר מכון התקנים הישראלי.

תנאי משלוח – INCOTERMS 2020
בעת ניהול מו”מ על תנאי העסקה עם יצואן זר, על הצדדים לקבוע את תנאי האספקה ​​והתשלום עבור הסחורה. בסחר בינלאומי נהוג להשתמש בכללים שפותחו במיוחד ושנקבעו על ידי לשכת המסחר הבינלאומית (ICC), הידועים בשם INCOTERMS 2020 (מונחי מסחר בינלאומי). כללים אלו מגדירים את דפוסי היחסים הסטנדרטיים בין היצואן ליבואן, לרבות חלוקת האחריות, ביטוח, תנאי תשלום וכו’.

תנאי האספקה הנפוצים ביותר הם:

Free Carrier”) FCA”) (“חופשי למוביל”) – אפשרות זו משמעותה, שהמוכר מספק את הסחורה, המשוחררת ממכסי יצוא, למוביל שצוין על ידי הקונה (יבואן או מתווך), במיקום שצוין במדינת היצוא.

Free On Board”) FOB”) (״חופשי על סיפון״) – אפשרות זו פירושה שהמוכר מספק לקונה סחורה ששוחררה ממסי יצוא והועמסה על ספינה בנמל המשלוח הנקוב.

Cost, Insurance, Freight”) CIF”) (“עלות ביטוח ודמי הובלה”) – אפשרות זו פירושה שהמוכר מספק לקונה סחורה ששוחררה ממכסי יצוא והועמסה על ספינה בנמל המשלוח שצוין, אך כאן המוכר גם משלם עבור הובלה לנמל היבואן וכיסוי ביטוחי מסוים עבור מוצר.

צורות תשלום עבור סחורות, אשראי דוקומנטרי (L / C)
תשלום עבור סחורה יכול להתבצע במספר דרכים שונות, שהעיקריות בהן הן “חשבון פתוח”, “מסמכים לגוביינא” ו”אשראי דוקומנטרי”.

חשבון פתוח (“Open Account”)

צורת תשלום ואשראי בה המוכר שולח את הסחורה לקונה ללא תשלום ובמקביל שולח אליו חשבון עסקה לתשלום, המייחס את סכום החוב לחיוב החשבון שנפתח על ידו, על שם הקונה – חשבון פתוח. הקונה מחויב לשלם את החיוב על החשבון הפתוח במסגרת הזמן המוסכמת על הצדדים. צורת התחשבנות זו היא המסוכנת ביותר עבור המוכר והיא מיושמת רק בין שותפים אשר סומכים זה על זה באופן מלא.

מסמכים לגוביינא (“Documentary Collection”)

בצורת התחשבנות זו, הבנק של המוכר גובה תשלום מהבנק של הקונה עבור הסחורה שנמסרה. צורת תשלום זו דורשת רמה גבוהה של אמון בין המוכר לקונה, אולם היא פחות מסוכנת עבור המוכר מאשר צורת החשבון הפתוח. הבנק של הקונה מקבל מהבנק של המוכר את שטר המטען ומשחרר אותו לקונה רק כנגד תשלום עבור הסחורה.

אשראי דוקומנטרי (“Letter of Credit”, “L / C”)

סוג ההתחשבנות הנפוץ ביותר בסחר בינלאומי. אשראי דוקומנטרי הוא התחייבות של הבנק של הקונה (היבואן) (המכונה “הבנק המנפיק”) כלפי המוכר (היצואן) (המכונה “המוטב”) לשלם עבור הסחורה הנרכשת בהצגת מסמכים מוסכמים מראש (מוגדרים מראש בתנאי אשראי דוקומנטרי) ובתוך התקופה המוסכמת. התחייבות הבנק – לאחר מתן אשראי דוקומנטרי – תתקיים גם אם הקונה לא יוכל יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

ישנם סוגים שונים של אשראי דוקומנטרי: מאושרים ולא מאושרים, ניתנים לביטול ובלתי חוזרים, מתחדשים, ברי העברה, רזרביים (מגובים), עם ״סעיף אדום״ וכו’. כל הצורות והסוגים של מכתבי אשראי , וכן אפשרויות השימוש בהם, תנאי תשלום וכו’, מפורטים ב-Uniform Customs & Practice for Documentary Credits) “UCP-600”) שפותחה על ידי לשכת המסחר הבינלאומית. כללים אלו נכנסו לתוקף ב-1 ביולי 2007, והחליפו את הכללים הקודמים (UCP-500), שהיו בתוקף במשך יותר מ-13 שנים, מה-1 בינואר 1994.

אשראי דוקומנטרי מספק רמת הגנה גבוהה הן ליבואן והן ליצואן. היבואן יכול להיות בטוח כי היצואן יקבל תשלום עבור הסחורה, רק לאחר המצאת מסמכים המאשרים את משלוח הסחורה, שנערכו והוגשו לבנק המבצע בהתאם לתנאי אשראי דוקומנטרי. היצואן מצדו יכול להיות בטוח כי לאחר מילוי התחייבויותיו והגשת המסמכים הרלוונטיים הוא יקבל תשלום עבור הסחורה, גם אם היבואן יסרב לשלם. בנוסף, אשראי דוקומנטרי הוא כלי גמיש מאוד, המאפשר לבצע עסקאות מורכבות, הכוללות יותר משני צדדים (לדוגמה, בהשתתפות מתווך – באמצעות אשראי דוקומנטרי בר העברה), עסקאות שבהם התשלום מתבצע מראש (אשראי דוקומנטרי עם “סעף אדום”), עסקאות הכוללות סדרת משלוחים (אשראי דוקומנטרי מתחדש) וכו’.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי רק אשראי דוקומנטרי מנוסח כראוי מבטיח ליבואן את השלמת העסקה, קבלת הסחורה על ידי הקונה וקבלת התשלום על ידי המוכר. חשוב ביותר לבחור את צורת מכתב האשראי הנכונה ומתאימה ביותר, לבדוק היטב את התנאים ואת רשימת המסמכים שיש להגיש. צוות משרדנו, בעל ניסיון רב בתחום, ערוך ומוכן לסייע ללקוחותינו להימנע מטעויות ולערוך מסמכים המבטיחים את ביטחונם הכלכלי.