סגור

ניהול משברים ושינויים מבניים

עסקים בכלל, ובמיוחד אלו הפועלים במספר מדינות, מתמודדים לעיתים עם אירועים פתאומיים ובלתי צפויים, אשר יש להם השפעה מכרעת ולכן הם מחייבים פעולות נחרצות מחוץ למסגרת הרגילה של הפעילות העסקית השגרתית. אירועים כאלה, עשויים לכלול, בין היתר:

  • שינויים משמעותיים במסגרות הרגולטוריות בשווקי מפתח;
  • מגיפות, פעולות איבה, סנקציות בינלאומיות ואירועים גאופוליטיים אחרים;
  • מחלוקות מס שלא נחזו מראש;
  • תיקים פליליים או תביעות אזרחיות כנגד העסק, בעלי מניות או נושאי משרה;
  • פטירה או פרישה של אנשי מפתח בארגון ומצבי מעבר.

המצב המתפתח בעקבות האירוע המקורי בדרך כלל כולל היבטים מרובים המשפיעים על העסק הרבה מעבר לאירוע המקורי עצמו. בין היבטים אלה נמנים בדרך כלל סיכונים למוניטין של העסק, הצורך להבטיח  את פעילות עסקית התקינה ותזרים כספים שוטף, שמירה על יחסים תקינים עם עובדים, לקוחות וספקים. עוד, מצבים מסוג זה דורשים לעיתים פעולות במספר מדינות ואף ארגון מחדש של הפעילות העסקית.

למשרדנו ניסיון ייחודי בליווי בעלי עסקים וההנהלה בניהול וטיפול שוטף באירוע, בעזרת שימוש בגישה אינטגרטיבית, הכוללת ניהול וריכוז אנשי מקצוע מתמחים (מתחומי המשפט, חשבונאות וכו’) במדינות הרלוונטיות. בנוסך, תוך כדי הטיפול במשבר, אנו מסייעים ללקוחותינו לזהות הזדמנויות לביצוע שינויים מבניים, משפטיים ועסקיים, שאינם קשורים או נובעים ישירות מהמשבר, על מנת ליישם שינויים שביצועים נדרש עוד לפני כן, כמו גם על מנת להגדיל את יעילות ובטחון העסק.