סגור

ארגון וניהול נכסים

המורכבות ההולכת וגוברת בסביבה הדינאמית של רגולציה ומיסוי, יוצרת אתגר בשימור אינטרסים פיננסיים, הן קיימים והן עתידיים.

אנו מספקים סיוע משפטי מקיף ויעיל בנושאים הנוגעים לניהול נכסים והשקעות פרטיים , מסייעים בהתמודדות עם כללים, תקנות ומשטרי מס לאומיים המבטיחים תנועת הון נטולת מכשולים. השירותים שלנו כוללים:

הקמת מבני השקעה

 • בחירת צורת השקעה מתאימה;
 • גיבוש וביצוע הליכי בדיקת נאותות;
 • בדיקה וניהול משא ומתן ביחס להשקעה או הצטרפות להשקעה, בקרנות פרטיות, קרנות הון סיכון, קרנות תשתיות, קרנות גידור, קרנות חוב וקרנות נדל״ן;
 • ריכוז נותני שירות שונים;
 • רישום זכויות המשקיעים במדינות שונות.

רגולציה

 • ייעוץ לעניין השפעות של רפורמות רגולטוריות וכן משטרי רגולציה וציות חדשים המיושמים במישור הגלובלי, האזורי והלאומי.

נדל״ן

 • ליווי משפטי של עסקאות נדל״ן מסחריות ועסקאות נדל״ן פרטיות;
 • הקמת פלטפורמות השקעה להחזקת נכסים.

מיסוי בינלאומי

 • תכנון מס ואופטימיזציה.

ניהול השקעות

 • ריכוז וארגון צוות פרויקט בהתאם לדרישות הלקוח;
 • הכנת הסכמי ניהול השקעות ועריכת משא ומתן לצורך כריתתם מול לקוחות וכן הכנה ועריכה של הסכמים ותמיכה במשא ומתן בין קרנות ונותני שירות;
 • הקמה וליווי של נאמנויות במדינות שונות.