סגור

מיסוי בינלאומי

היבטי מיסוי שונים הם מהותיים בכל עסקה, השקעה או פרויקט מסחרי בינלאומי. לכל מדינה כללי דיווח ותשלום מס משלה. כך למשל, כללים אלו יכולים להיות שונים עבור אלו שמחזיקים בסטטוס של תושבים, ואלו שאינם תושבים של המדינה, אך עוסקים בפעילות מסחרית בשטחה. כללי מיסוי נוטים להיות מאד דינאמיים, והדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת בשנים האחרונות, הן מסיבות הקשורות למדיניות הפנימית של מדינות שונות והן בשל יוזמות והסדרים בינלאומיים, כגון תוכנית ה – BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) שמקודמת על ידי פורום ה – G20 ומוסדות בינלאומיים אחרים. 

מומחיותנו במיסוי בינלאומי אינה מוגבלת לניתוח מעמיק של הסדרים מיסויים במדינה מסוימת; אנו עובדים עם מספר מדינות (לרוב בשיתוף פעולה עם עורכי דין ורואי חשבון מקומיים) וביניהם: ארה״ב, בריטניה, ישראל, שוויץ, אירלנד, קפריסין, מדינות אירופה, הונג קונג, סינגפור, רוסיה ועוד. מעורבות שלנו עשויה להידרש הן לצורך טיפול בנושאים ספציפיים של הלקוח, והן על מנת לתכנן את היבטי המס של מיזם עתידי כלשהו (עסקה, השקעה, פרוייקט, מעבר למדינה אחרת, תכנון הון או תכנון בן דורי וכו’), ביחד, ובקשר עם ההיבטים האחרים של המיזם: פיננסיים, מסחריים, תפעוליים וכדו’. לעיתים קרובות, יש לערוך איזון בין ההיבטים השונים לבין עצמם, על מנת להשיג את התוצאות העסקיות האופטימליות עבור הלקוח.

בעוד שבעבר, המטרה העיקרית של תכנוני מס בינלאומיים הייתה הפחתת שיעורי המס באופן חוקי (ולעיתים אף השגת פטור מלא מתשלום מס על ידי מיקום עסקים במדינות מסוימות [מדינות ״off-shore״]), כיום, הסביבה העסקית המשתנה ושיתוף הפעולה הבינלאומי ההולך והגובר בנושאי מיסוי, כמו גם המעורבות המוגברת של מוסדות פיננסים בנושאי אכיפת דיני המס, מציבים מטרה אחרת, היא השגת נטל המס האופטימלי , הגברת ודאות וצמצום סיכונים, תוך התחשבות במילוי חובות דיווח רגולטוריים, עמידה בדרישות של מוסדות בנקאיים והבטחת זרימה בינלאומית שוטפת של כספים (לרבות מיסוי חלוקת רווחים, מיסוי הון ומסי ירושה).

עבודתנו על פרויקטים בעלי נפח עבודה גדול מתחילה בדרך כלל בניתוח מעמיק של היבטי המס הרלוונטיים לפרויקט, כפי שהם נהוגים במדינה בה הוא פועל או במדינות בהן פועלים הגורמים הרלוונטיים אליו (בעלי שליטה, לקוחות, ספקים, בנקים וכו’). ההיבטים הנבחנים כוללים: נטל מס, שיעורי ניכוי במקור, חובות דיווח (לרבות חברות נשלטות זרות ופיקוח על מטבע חוץ), עלויות יחסיות של ביצוע פעולות במדינות שונות ועוד. לאחר מכן, אנו ממליצים על רשימה קצרה של מדינות פוטנציאליות לבחינה בהתחשב בהיבטים מסחריים, פיננסיים ותפעוליים. לאחר שהלקוח מקבל החלטה לגבי האופציה הנבחרת, מתבצע הליך תכנון מפורט (לעיתים יחד עם משפטנים ורואי חשבון במדינה הרלוונטית, שעתידים לעסוק בליווי שוטף של הפרויקט), ולאחר מכן היישום – יצירת מסגרת משפטית לפרויקט, רישום תאגידים, ביצוע רישום ברשויות המס ורשויות רגולטוריות נוספות,  פתיחת חשבונות בנק והעמדת מימון.

כמו כן, למשרדנו מומחיות בביצוע בדיקות נאותות להיבטי המס: הן בדיקות ייעודיות והן במסגרת ביקות נאותות כלליות לצורך השקעות או עסקאות M&A (מיזוג ורכישה).